Jakub Nepraš
Spirit of the Place
7.7. - 24. 9. 2023
Kurátor/ka: Michal Stolárik
V tvorbě Jakuba Nepraše sledujeme unikátní práci s objekty a instalacemi, při níž využívá nalezený materiál, videoanimaci či výrazný zvukový design. Autorovy signifikantní videoskulptury sestávají z originální kombinace organických materiálů a nových technologií, jejichž prostřednictvím rozvíjí osobní fantazie a imaginativní děje. Z dlouhodobého hlediska ho zajímá propojení a koexistence lidí a přírody, postavení jednotlivce ve společnosti či tenká hranice mezi fyzickým a virtuálním světem. Místy je cíleně mystický, jindy konkrétní s přímým odkazem na svět sociálních sítí a konzumu. V dílech plných symboliky a metafor se přirozeně protíná skutečná a fiktivní minulost s aktuálním světem a spekulativní budoucností.

Samostatná výstava představuje autorovu charakteristickou práci Spirit of the Place (2010). Monumentální videoinstalaci tvoří nalezené kameny, penetrující polotransparentní plexisklo, které visí v nepřirozené vertikální poloze. Organické horniny, zapuštěné do umělého materiálu, vytvářejí obrazotvornou situaci, která svým charakterem a rozložením připomíná starověké ruiny či jakési archeologické pozůstatky obřadního místa. Nástup videoprojekce mění úhel pohledu a vytváří pomyslnou řeku či mlhu prodírající se mezi hornatými překážkami. Namísto vody teče prostorem shluk informací. Sledujeme půdorysy starověkých architektur, které se mění v drobné bioorganismy, dynamické technologické procesy, kódy a vesmírné hmoty. Nečitelné bloky textů připomínají zašifrované dokumenty či přísně tajné zákony o fungování (světa). Konkrétní předobrazy jsou doprovázeny zvukem ambientních soundscapů a postupně se mění na fluidní abstraktní hmoty, které nás ukotvují v přítomném okamžiku. Při úvahách o historii, evoluci či fungování světa zpomalujeme a Neprašův audiovizuální zážitek má přímo meditativní účinek.

Spirit of the Place
Spirit of the Place
Spirit of the Place
Spirit of the Place
Spirit of the Place
Spirit of the Place
P.S.:
Chcete vědět co je u nás nového? Přihlašte se k odběru NEWSLETTERU. Odběr můžete kdykoliv zrušit.

FB   IG