Andrej Dúbravský
Krkaháj
22.4. - 30.6. 2023
Kurátor/ka: Michal Stolárik
Andrej Dúbravský (1987, Nové Zámky) patří k nejvýraznějším představitelům mladé generace slovenských malířů, občas experimentuje s keramikou, objekty, instalacemi a ohromujícími výstavními environmenty. Jeho malířské cykly sestávají z variací základních motivů, ve kterých se pojí vizuální fascinace s přidruženou symbolikou. Finálním dílům předchází obsedantní hledání dokonalé kompozice, barevné harmonie, ideálních rozměrů či náhodných momentů, které definují jejich jedinečný charakter.

Intimní samostatná výstava "Krkaháj" je sondou do Dúbravského aktuální tvorby a komunikuje knihovnu motivů, které jej v poslední době fascinují. Už na první pohled je zřejmý zájem o témata, která podnítila koupě domu na vesnici, jako jsou krajina, přírodní elementy či propojení organismů s životním prostředím. Přestože i v minulosti jsme v jeho obrazech sledovali krajinomalby, motivy jezer, akvárií či figurální výjevy zasazené do divokých přírodních scenérií, právě život na venkově, pěstování vlastní úrody či chov zvířat akcelerovali jeho zájem o hospodářství a ekologickou zodpovědnost. Přesun z velkoměsta do vesnice se sotva tisícovkou obyvatel se odrazil i na barevnosti děl. Původně ukotvená v monochromatických a spíše temných sférách dnes přebírá šťavnatý kolorit plodin, motýlích křídel, čmeláků či kohoutího peří. 

Aktuální výstavní projekt se zaměřuje na nespoutanou přírodu, pomyslně se vzdalující civilizaci.
Výběru dominuje monumentální krajinomalba, která ani v náznacích nenese informaci o období svého vzniku. Vizuálně neposkvrněná otisky společnosti signalizuje znovuobjevené romantické tendence, které se mísí s malířskou expresí a impresionistickým přístupem k zachycení světla a jedinečné atmosféry. Naše pozornost směřuje k výraznému pozadí, procházejícímu spektrem podmanivých barev, které vytvářejí základ pro gestické větve stromů ve vzdálených „krkahájích“, zatímco nám uniká toxické jezero s hnojivy a postřiky z okolních polí.

Krkaháj
Krkaháj
Krkaháj
Krkaháj
Krkaháj
Krkaháj
P.S.:
Chcete vědět co je u nás nového? Přihlašte se k odběru NEWSLETTERU. Odběr můžete kdykoliv zrušit.

FB   IG