David Možný
Když nastaly deště
12.1.- 28.3 2024
Kurátor: David Korecký
S neuvěřitelnou přesností umíme svět věcí a myšlenek třídit, modelovat, fragmentovat, upravit v hladké plochy a prezentovat. Infinitivy v předchozí větě vyjadřují jazykové uchopení stavů, které neprobíhají, popisované jako tzv. syntaktická kondenzace – krácení větných konstrukcí, nahrazení vedlejší věty (např. viděl jsem ho telefonovat místo viděl jsem, jak telefonuje). S pomocí rodu trpného pak vyjadřujeme skutečnost, že se podmět do činnosti aktivně nezapojuje, ale je jí pouze zasažen (skříň byla zavřena – nezavřela se sama). Vstoupí-li do vyjádření touha po postižení časovosti, použijeme vyčasované sloveso být s příčestím trpným: je dosazen, byla odměněna, hrad bude dobyt, byli jsme odměněni. Pomocí trpného rodu (pasiva) zdůrazňujeme osobu či věc, která zažívá nějaký děj, spíše než to, kdo/co je vykonavatelem děje. Podmětem se tedy stává osoba/věc, které jsou v dané situaci nejdůležitější, ale svým způsobem postavené do roviny bystandera – přihlížejícího. Příčestí trpné (pasivní participium) slouží ve spojení s pomocným slovesem být k tvoření opisného pasiva (trpného rodu), např. bude zabit.
Instalace Davida Možného uvádějí v pohyb nezměrnou skutečnost v její kondenzované podobě a s věrností k jejímu působení na naše animální smysly. Kancelářské prostory determinující přesné decimetry pracovního prostoru nazývané open space, technicky dokonalá a prolamovaná sada sedaček z letištní haly, sloupky vymezující labyrintický pohyb v otevřeném prostoru vsakující se do podlahy. Podlaha, stěna a okno jsou borders – hranice, které omezují a zároveň chrání před chaosem a vytyčují směr našeho pohybu a jednání, dokud nepřijde zlom, chyba v matrixu, záblesk paměti, absence serotoninu, tušení zločinu na hladké a bezproblémové trajektorii života. Naruší ochranu a zároveň omezení. Lockdown, blackout, heat wave. Infinitiv a trpný rod odosobňuje a tím je k nám shovívavý, dává možnost nebýt a přežít, pasivní participium. Apokalypsa u Davida Možného má vždy veřejný charakter a východisko.

„A potom, když už zhruba víme, kdo je kdo, nastanou deště... a všechno, co až dosud platilo se změní, otočí, a nic a nikdo už není a nebude jako dřív.“

Foto: Zázraky nad Mraky
Když nastaly deště
Když nastaly deště
Když nastaly deště
Když nastaly deště
Když nastaly deště
Když nastaly deště

Tisk

P.S.:
Chcete vědět co je u nás nového? Přihlašte se k odběru NEWSLETTERU. Odběr můžete kdykoliv zrušit.
Otevírací doba: Čtvrtek: 17:30 - 20:00, Sobota: 13.00 - 18.00, Neděle: 13.00 - 17.00

FB   IG