Magdaléna Roztočilová, Jakub Roztočil
11.10. 2024
Kurátor: Jan Kudrna
Manželský pár Magdaléna a Jakub Roztočilovi budou své samostatné práce sdílet na společné výstavě, na které budou představeny figurativní plastiky amorfních tvarů a mechanicky generované rytmizující malby.
Sochařské práce Magdalény Roztočilové často přesahují i do samostatných instalací a tematicky se zabývá ztvárněním člověka a reprezentaci jeho myšlenkových procesů ve formě fyzického těla. Její tvůrčí zájem se pohybuje okolo práce s barvou, hmotou a jejím tvaroslovím. Je známá díky své typické amorfní až plamenné sošnosti tváří a postav, jejichž obsah je mnohdy nejednoznačný a sochy tím připomínají nejrůznější bytosti ze surreálního světa snů. Rozvíjí nejen práci s klasickými materiály jako je hlína a sádra, ale ráda experimentuje i s vlnou, textilií, umělou pryskyřicí a kovem. Roztočilové malby se neméně liší od konceptu sochy. Pracuje v nich s výraznou barevností, symbolikou a imaginací. 
V roce 2019 vytvořila pro krajský úřad Plzeňského kraje bustu Milady Horákové, která byla o rok později, jako připomínka 70 -tého výročí této justiční politicky motivované vraždy, vystavena v rámci výstavy Láska zocelená smrtí v liberecké Moon Gallery. Významnou příležitostí bylo pro Magdalenu i vystavení soch a mozaik v chodbách Senátu Parlamentu ČR.

Ve své tvorbě zaujímá postoj práce s generativními procesy v reálném čase, pomocí nichž napodobuje aspekty univerza, které je spojeno s náboženským podtextem. Vesmír a všechny jeho vibrace a magnetická kruhová pole vnímá jako počátek všeho. Je fascinován pohybem a repetitivními cykly, které stimulují mozek. Stejně tak vnímá svou vášeň-hudební žánr techno, který operuje na stejném, opakujícím se, principu a přináší mu stejnou potěchu. Tento princip nekonečného opakování jako umělec přenáší na plátno pomocí vlastního sestrojeného mechanismu, který funguje na procesu vstřikování naředěné akrylové plátno na rotující plátno. Díky tomu se umělecké dílo může vyvíjet samo až do bodu, kdy je autor s výsledkem spokojený. Malířský stroj je závislý na práci s repeticí, frekvencemi a rytmem hudebního záznamu, proto jde Roztočilova práce popsat slovy: zvuk, hmota a harmonie. Jeho sochy jsou také procesuálně sestaveny, a to z vrstev písku vsypaného do připravené formy. U tohoto modelu pracuje s principem gravitace. Výsledkem je čistá harmonizující práce softwarového zpracování.
Jakub Roztočil se za svou tvůrčí kariéru prezentoval na několika místech v ČR a Evropě. Jedno z posledních byla Trafo Gallery v Praze nebo společná výstava s Magdalenou Roztočilovou v Malé výstavní síni v Liberci.
P.S.:
Chcete vědět co je u nás nového? Přihlašte se k odběru NEWSLETTERU. Odběr můžete kdykoliv zrušit.
Otevírací doba: Čtvrtek: 17:30 - 20:00, Sobota: 13.00 - 18.00, Neděle: 13.00 - 17.00

FB   IG