Tomáš Žemla, Lucia Tallová, Ján Zelinka
12.4.-30.6.2024
Kurátor: Jan Čejka
Tomáš Žemla, Lucia Tallová a Ján Zelinka. Trojice etablovaných slovenských umělců, jejichž společná výstava představuje, kam až kreativita a odvaha pracovat s netradičními materiály a médii může dospět. Od preciznosti každého tahu štětce, připomínající výšivku, přes expresivní kontrasty černé a bílé až po promyšlené ztvárnění tématu života a smrti znázorněné přírodními materiály. Přes všechnu rozmanitost a na první pohled odlišnost tvorby každého výtvarníka, se však dokáže najít společný bod, který vychází z úcty člověka vůči přírodě a životu.
Tomáš Žemla (*1984 Žlkovce, Slovensko)
Slovenský malíř a grafik Tomáš Žemla reprezentuje na dnešní scéně ojedinělého výtvarníka z mladé generace autorů, dokonale ovládajícího realistickou kresbu a malbu. Studoval na Katedře výtvarné tvorby a výchovy Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, kde diplomoval v roce 2007 v ateliéru malby u Mgr. Art. Josefa Bause. Jeho největším učitelem byl akademický sochař Vilém Loviška. Od roku 2007 působí na Střední odborné škole uměleckého zaměření v Hlohovci v ateliérech kresby a fotografie.
Své zaujetí našel hlavně v krajinomalbě. Především pole, táhnoucí se nekonečně k horizontu a splývající s nebem. Zda na grafickém listu nebo plátně tuto problematiku neustále rozvíjí, variuje, prohlubuje. Pole vidí jako zdroj vizuálních příležitostí, protože nabízí absolutní lineárnost, perspektivu nekonečna, čistotu. Žemlova výtvarná technika tkví v pečlivém vrstevní vzorně křížících se barevných tenkých čar, které z odstupu tvoří konkrétní scénu. Obrazy tím tak v sobě nesou silné znaky pointilistické malby, která je známá např. od Paula Signaca či George Seurata. Autorovy technicky precizní zasněné malby se dotýkají i lidské emoční stránky, a to díky navození pocitu nostalgie a pohody. 
Absolvoval již přes dvacet výběrových bienále, které byly např. v Číně, Japonsku, USA, Mexiku, Kanadě a Itálii. Vystavoval na řadě samostatných i kolektivních výstav např. v České republice, Francii, Polsku, Řecku nebo Belgii. Účastnil se také tří mezinárodních grafických symposií a je držitelem dvou ocenění – čestné ceny na mezinárodním grafickém bienále Jose Guuadalupe Posada v Mexiku (2017) a třetího místa na mezinárodním grafickém bienále v Bukurešti (2014). Získal rovněž stipendium od Pollock Kasner Foundation, které patří do pětice nejvýznamnějších stipendií ve světě.

Lucia Tallová (*1985, Bratislava) Slovenská malířka a výtvarnice Lucia Tallová studovala v letech 2005-2011 v ateliéru malby Ivana Csudaie Vysokou školu výtvarných umění a designu v Bratislavě. Žije a pracuje v Bratislavě.
Vizuální tvorba umělkyně se neomezuje striktně jen na obrazy. Tvoří dřevěné konstrukce, do nichž umisťuje své objekty, koláže, fotografie a v neposlední řadě i plátna. Tallová se z melancholicky romantických obrazů, v nichž se promítá industriální prostředí ve spojení s dekorativní strukturou výšivky, posunula dále i k prostorovým kolážím kombinující různé materiály. Pracuje s tématem archivu, sbírky a paměti a velké většině jejích děl vévodí typická monochromatická barevná paleta vycházející ze starých černobílých fotografií. Nejčastějším námětem je pro ni postava anonymního ženského těla, které dále doplňuje o některé ze symbolů ženskosti, kterými jsou například stuha nebo květiny. V novějších malbách je snadno vidět i posun techniky rozpyté tuše a akrylu, která dala vzniknout sériím obrazů znázorňující shluk mraků. Díky výraznému barevnému kontrastu světla a tmy dodávají scéně duchovní ráz, intenzitu a éteričnost.
Lucia Tallová vystavovala na Slovensku, v České republice, Rakousku, Maďarsku, Francii nebo také v USA a je držitelkou několika ocenění. V roce 2016 získala cenu pro mladé umělce od Tatra Bank Foundation a  5 let na to cenu od NOVUM Foundation art Award.


Ján Zelinka (*1978 Vranov nad Toplou)
Ján Zelinka, sochař, scénický výtvarník, kreslíř a tvůrce objektů patří v současnosti k nejvýraznějším postavám slovenské výtvarné scény. Zelinka prošel školením v klasických sochařských materiálech a formách. Počínaje od studia kamenosochařství na Škole užitkového výtvarnictví v Košicích, kde absolvoval přípravu v tradičním sochařském médiu - kameni, později na Fakultě umění v Košicích pod vedením prof. Juraje Bartusze se odklání od užitkovějších forem a rozvíjí svůj program volného sochařství, ve kterém experimentuje s materiálem i samotnou formou a výrazem sochařského díla; pracuje s řadou netradičních sochařských materiálů (litý beton, rašelina, exkrementy, olovo, sádra, různé přírodniny apod.) a také s netradičními formami uměleckého díla. V poslední době se věnuje i kresbě.
Ústředním námětem jeho soch se stal člověk ve spojení se vším, čím je obklopován. Mezilidské vztahy, propojení člověka s přírodou a se zvířaty v ní žijící. Důležité téma je pro něj dualita života a smrti, pomocí které znázorňuje křehkost, pomíjivost a také rovnocennost každé žijící bytosti. 
Je zastáncem rovnováhy mezi formou a významem díla. Zelinkova tvorba zaujme nejen vizuálním zpracováním, ale i konceptem, který skrývá osobní příběhy. Jedno z nejvýraznějších děl nese název MOJI SÚRODENCI/TROJČATÁ ANTON, RÓBERT, PETER*11.3.1975 +11.3.1975 – ve kterém se vyrovnává s rodinnou tragédií – úmrtím jeho 3 bratrů.
V roce 2015 získal ocenění Oskara Čepana za výtvarníka roku.


P.S.:
Chcete vědět co je u nás nového? Přihlašte se k odběru NEWSLETTERU. Odběr můžete kdykoliv zrušit.
Otevírací doba: Čtvrtek: 17:30 - 20:00, Sobota: 13.00 - 18.00, Neděle: 13.00 - 17.00

FB   IG