Sabina Knetlová

Sabina Knetlová
Sabina Knetlová (* 1996) se narodila v Jaroměři, žije a pracuje v Ostravě. Absolvovala v Ateliéru sochařství pod vedením doc. Mgr. Jaroslava Koléška, ArtD. na Fakultě umění Ostravské univerzity, její práce byly k vidění například v Giudecca Art District, v Benátkách, či v Českém centru v Bruselu. Její sochařská tvorba se formálně vymezuje na práci s betonem a dodaným materiálem. V tomto přístupu vytváří konzistentní práci, v rámci jejíž témat se vztahuje k osobním pohledům na blízké okolí a jejího uchopování. .
Betonové sochy Sabiny Knetlové vznikají tradičními sochařskými postupy, směřují však od popisnosti ke stylizačním principům, které mají postihnout především situovanost figury. Podstatné je její provázání s prostorem, na který zpravidla aktivně reaguje a tím se stává jeho součástí právě jako hybatel konkrétně rozehraného narativu. Autorka experimentuje s kontrasty plastických forem. Základním materiálem je jí beton vtlačovaný do sádrových forem, jehož povrch po odstranění kadlubu nechává syrově otevřený. Proti němu staví pružnost gumových hadic nebo strohost stavebních prefabrikátů. Kombinací těchto forem vzniká vnitřní kompoziční napětí díla. Zároveň je tu „tematizován“ i civilizační kontrast mezi sochařskou modelací tvaru a průmyslově vyráběnými elementy, tedy právě moment, který je rozhraním lidské přítomnosti jako gesta a lidské přítomnosti jako aktu sériové průmyslové výroby.
Autor: Karpuchina Gallery; Petr Vaňous
Výstavy umělce
Sabina Knetlová
Oči jako sny
12.1.- 28.3. 2024
P.S.:
Chcete vědět co je u nás nového? Přihlašte se k odběru NEWSLETTERU. Odběr můžete kdykoliv zrušit.
Otevírací doba: Čtvrtek: 17:30 - 20:00, Sobota: 13.00 - 18.00, Neděle: 13.00 - 17.00

FB   IG