Karíma Al-Mukhtarová

Karíma Al-Mukhtarová
Karíma Al-Mukhtarová (*1989,Praha) je absolventkou hned tří uměleckých škol (FUD Ústí nad Labem, UMPRUM, AVU) a několika zahraničních stáží, je multimediální umělkyní, která pracuje s kombinováním nejrůznějších přístupů a technik.Kromě samotného obsahu je pro ní důležitá i rukodělnost – jedním z opakujících se principů v její tvorbě je náročná práce s výšivkou – vytvořit celý soubor prací může trvat až rok. Jak sama říká: „ Jestliže v umění, jako v každé oblasti lidské činnosti, je vzrůstající tlak na rychlost produkce, všechno ideálně teď hned, já jdu opačným směrem.“
Jedna z nejzajímavějších vizuálních umělkyň své generace. Studovala u Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem, v ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida na pražské UPMRUM a na intermédiích u Mileny Dopitové na AVU, kde promovala v roce 2018. Je vítězkou Essel Art Award CEE pro Českou republiku (2013). V roce 2019 absolvovala několikaměsíční stáž CEAAC ve francouzském Štrasburku. Jedním z hlavních témat její tvorby jsou procesy sebeuvědomování a otázky identity. Nezřídka tematizuje vlastní životní zkušenost, která je ukotvená i v jejím irácko-slovenském původu. Karíma Al-Mukhtarová patří mezi ty výjimečné autory, kteří do značné míry ignorují dobové trendy i umělecké strategie, ale naopak pracují s tradicí, znovuobjevují a vrací do hry původní řemeslné techniky a dokážou jim dát aktuální i osobní obsah. Sama pracuje například s výšivkou, keramikou, k níž patří třeba také japonské umění kincugi, které má svůj původ v 15. století a týká se restaurování keramiky.
Výstavy umělce
Karíma Al-Mukhtarová, Radka Bodzewicz
All the Whole
7. 7.- 24.9. 2023
P.S.:
Chcete vědět co je u nás nového? Přihlašte se k odběru NEWSLETTERU. Odběr můžete kdykoliv zrušit.
Otevírací doba: Čtvrtek: 17:30 - 20:00, Sobota: 13.00 - 18.00, Neděle: 13.00 - 17.00

FB   IG