Jakub Roztočil

Jakub Roztočil
*1979, Turnov, žije a působí v Praze Je absolventem pražské AVU (2005) na ateliéru monumentální tvorby profesora Aleše Veselého. Už tehdy jej zajímalo spíše zobrazování procesu než zobrazování myšlenek a pocitů.
Ve své tvorbě zaujímá postoj práce s generativními procesy v reálném čase, pomocí nichž napodobuje aspekty univerza, které je spojeno s náboženským podtextem. Vesmír a všechny jeho vibrace a magnetická kruhová pole vnímá jako počátek všeho. Je fascinován pohybem a repetitivními cykly, které stimulují mozek. Stejně tak vnímá svou vášeň-hudební žánr techno, který operuje na stejném, opakujícím se, principu a přináší mu stejnou potěchu. Tento princip nekonečného opakování jako umělec přenáší na plátno pomocí vlastního sestrojeného mechanismu, který funguje na procesu vstřikování naředěné akrylové plátno na rotující plátno. Díky tomu se umělecké dílo může vyvíjet samo až do bodu, kdy je autor s výsledkem spokojený. Malířský stroj je závislý na práci s repeticí, frekvencemi a rytmem hudebního záznamu, proto jde Roztočilova práce popsat slovy: zvuk, hmota a harmonie. Jeho sochy jsou také procesuálně sestaveny, a to z vrstev písku vsypaného do připravené formy. U tohoto modelu pracuje s principem gravitace. Výsledkem je čistá harmonizující práce softwarového zpracování.
Jakub Roztočil se za svou tvůrčí kariéru prezentoval na několika místech v ČR a Evropě. Jedno z posledních byla Trafo Gallery v Praze nebo společná výstava s Magdalenou Roztočilovou v Malé výstavní síni v Liberci.
Výstavy umělce
Magdaléna Roztočilová, Jakub Roztočil
11.10. 2024
P.S.:
Chcete vědět co je u nás nového? Přihlašte se k odběru NEWSLETTERU. Odběr můžete kdykoliv zrušit.
Otevírací doba: Čtvrtek: 17:30 - 20:00, Sobota: 13.00 - 18.00, Neděle: 13.00 - 17.00

FB   IG